Velkommen til Ballerup Kommunes Feriefond

Kalender 2021
Kalenderen for 2021 er nu åben. Det betyder, at alle ledige lejemål i 2021 kan bookes, bortset fra lejemål i højsæsonen, som lægges i lodtrækning.

Lodtrækning 2021
Frem til 22. februar kl. 9:00 kan der oprettes op til 10 lodder på huse i højsæsonen. Det er muligt at slette eller ændre prioritering i hele perioden. Efter at lodtrækningen har fundet sted, får alle deltagere besked om, hvorvidt de har vundet eller tabt. 

Feriefonden lukkes ikke
På baggrund af de økonomiske konsekvenser som den nye ferielov medfører for feriefonden, har fondsbestyrelsen i samarbejde med kammeradvokaten ansøgt om at opløse fonden. Det er et grundlæggende vilkår for Ballerup kommunes feriefond at modtage uhævede feriemidler for at kunne drive fonden, hvilket også fremgår af ”Fundats for Ballerup kommunes feriefond for personalet”. Med samtidighedsferie vil der tilgå fonden langt færre uhævede feriemidler og i år 2021 og 2022 tilgår der ingen midler til fonden.
STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har den 18. oktober 2019 godkendt opløsning af feriefonden og sendt indstillingen videre til Civilstyrelsen, som er endelig afgørende myndighed. 
Fondsbestyrelsen har nu modtaget svar fra Civilstyrelsen der skriver, at de på nuværende tidspunkt ikke kan samtykke i en opløsning, primært på grund af fondens samlede aktiver. De anerkender at ændringen i ferieloven betyder, at der fremover vil blive tilført færre midler i form af uhævede feriepenge.
Det betyder at feriefonden vil forsætte så længe det er økonomisk muligt.
 
Afbud
På grund af corona-situationen vil alle der har lejet et af feriefondens lejemål have mulighed for at annullere dette.
Hvis du ønsker at annullere lejemålet, skal du sende en mail til feriehus@balk.dk med oplysning om navn, lejemål og periode.
Det fulde lejebeløb vil blive refunderet.

Log ind:

Log ind ved at skrive dit fornavn og din adgangskode. Hvis det er første gang du logger ind, er din adgangskode dit CPR-nummer.
Dit fornavn
Adgangskode/CPR
Når du er logget ind, skal du ændre din adgangskode.

Oprettelse?

Ansatte, der ikke tidligere har benyttet hjemmesiden, og tidligere ansatte, der er pensioneret fra Ballerup Kommune, skal oprettes som brugere. Send en mail til feriehus@balk.dk med oplysninger om dit navn, adresse, arbejdsplads og cpr.nr.